Ons kantoor maakt jaarrekeningen voor eenmanszaken (ZZP’ers), firma’s, maatschappen, stichtingen, verenigingen en BV’s.

De jaarrekening is van belang om helder inzicht te krijgen in de financiële positie van uw onderneming. In de eerste plaats voor u zelf, maar ook bij financiering voor een bank. Daarnaast vormt de winstberekening de basis voor de belastingheffing.

De jaarrekening wordt door ons altijd met u besproken en toegelicht.

Wij verzorgen ook tussentijdse resultatenoverzichten-en prognoses, begrotingen en bieden hulp bij het opstellen van een ondernemingsplan.

Overige diensten